in

Copywriter neprodává slova, ale nabízí koncepty

17.09. 2009
Copywriting
Řada lidí je přesvědčena, že copywriterem je každý, kdo absolvoval základní školu a zvládne napsat slova, která mu znějí v hlavě. Proč vyhazovat peníze za jakéhosi písaře, když asistentka stejně nemá nic na práci? Protože copywriter není písař, nepyšní se mechanickou schopností psát, ale schopností marketingového myšlení.
Copywriting hledá způsob, jak komunikovat s co nejvíce lidmi
Dnes už snad málokoho napadne, že by si plakát nakreslil rukou a nechal jej nazvětšovat, nýbrž zadá práci grafikovi. Pochopili jsme, že vizuální dojem je mocný. V regále samoobsluhy sáhneme ve stejné cenové relaci po výrobku s líbivějším obalem. Obal prodává, nicméně inzerát sám o sobě ještě neprodává nic, dobrý vizuál jen přitáhne pozornost. Pokud nás už zaujal, následuje druhá fáze – měl by též obsahovat sdělení, které zapůsobí a přetrvá.
Jak do toho může mluvit externí copywriter, když sotva zná firmu a okrajově její odvětví? Nejlepší kvalifikací pro napsání účinného textu je přece letitá zkušenost insiderů. Omyl! Reklamní text není exhibicí znalostí předmětu podnikání, nýbrž aplikací znalostí o chování a uvažování zákazníků. Copywriter samozřejmě nezná lépe obor zadavatele textu, ale zná zákazníky, kteří jsou stejní. Titíž lidé kupují pračky, žaluzie nebo zájezdy. Mění se segmenty, výrobky a služby, ale cíl zůstává – prodat. Copywriter se tak vlastně specializuje na zvyky, mentalitu a potřeby různých sociálních skupin. Jeho nenahraditelnou předností by měla být skutečnost, že ví, co lidé chtějí slyšet, a jak na různá sdělení reagují.
Copywriter stále hledá nové cesty, jak co nejúčinněji oslovit co největší počet lidí. Dobrý copywriter vám neprodá slova. Nabídne vám koncept. To znamená, že umí obhájit a zdůvodnit každé slovo, které použil a ví, proč tak učinil.

15 Things I Have Always Wondered About Birds

Existuje SEO copywriting?