in

Webový copywriting: praktické tipy, II. díl

Copywriting
Možná již brzy bude na Internetu online více myšlenek, než bylo kdy vyřčeno vět všemi humanoidními bytostmi od úsvitu lidství. Přehled nejčastějších copywriterských chyb chce pomoci, aby náš sediment výroků byl, pokud možno, stravitelnější.

4. Titulky
Existuje řada výzkumů, které popisují rozdíly mezi tištěným a online čtením. Zatímco u tištěných materiálů si nejprve prohlížíme obrázky, na webu nejprve čteme titulky. V textu webové stránky totiž rychle zjišťujeme, zda nás vyhledávač odkázal správně a pátráme po klíčových slovech, která jsme hledali.
Toto vysvětlení obecného chování uživatelů dává odpověď na otázku, jak psát titulky. Výstižně! Z titulku by mělo být jasné, o čem pojednává celý text a zároveň by měl dostatečně upoutat pozornost, aby navnadil i čtenáře, kteří si vlastně chtěli přečíst o něčem jiném.
Titulky jsou rovněž v oblibě vyhledávačů, tudíž je volíme strategicky! Zkuste si zamýšlený titulek, a jeho blízké variace, vyhledat na webu. Chcete originální titulek, nebo jej záměrně přiblížit konkurenci?

5. Hyperkorektnost
Kdyby jste byli tak laskaví a postoupili dále k registraci.
Obujte se do toho oběmi nohami.
Všeho moc škodí. Když se naše úslužnost změní v servilnost a puntičkářská úzkostlivost se snaží dostát kodifikovaným normám, produkujeme patvary, neboli nadspisovné formy češtiny. Přestože textové editory nad námi bdí a pedantsky opravují časté chyby, stále se najde dost uživatelů, kteří si do mateřštiny od Amíků kecat nenechají.

6. Nadbytek zájmen
Naše výrobky jsou tu pro vás.
Zájmena jsou jako ukazatelé světových stran v pustině bez jediného záchytného bodu. Přestože vám bezpečně ukáží, není to moc platné.
Vraťme se k výše uvedenému příkladu, který je dokonalým reprezentantem velkého množství paskvilů. Vyhledávače ignorují určité skupiny slov, obecně se jedná o zájmena, předložky, spojky a částice. Z našeho příkladu tedy po zpracování vyhledávačem zbude zhruba toto: „výrobky jsou“.
Místo NAŠE výrobky se tedy hodí říci JAKÉ. Místo pro VÁS se raději zamyslete nad BENEFITEM plynoucím z používání, nebo alespoň výraznou VLASTNOSTÍ.
Zájmena jsou celkově v textech amatérských copywriterů velmi zneužívána. Tento zlozvyk lze rovněž zařadit do kategorie hyperkorektností, kdy má pisatel pocit, že se musí neustále obracet na čtenáře co nejzdvořileji. Nemusí. Zkuste zájmena vypustit nebo nahradit výstižnějšími slovy.
Další copywriterské prohřešky rozebereme zase příště.

Sociální sítě