in

Marketingová analýza webu

Marketingová a uživatelská analýza webu vám poskytne nezávislou a komplexní zpětnou vazbu o fungování vašich webových stránek. Ukáže vám, kde a jaká jsou slabá místa. Konkrétní doporučení vám pomohou stránky proměnit v obchodně úspěšný nástroj.
 
Váš web už nějaký čas běží, ale nezís­ká­vají tolik zákazníků či návštěvníků, kolik jste oče­ká­vali? Vytvořit zajímavé webové stránky či e-shop dnes není žádný problém. V silné konkurenci je však mnohem těžší se prosadit. Stránky navržené programátory či grafiky bez hlubší znalosti specifik daného odboru, chování zákazníků či marketingu mohou být navzdory svým technickým kvalitám obchodně málo výkonné.
Marketingová analýza je maximálně zaměřena na praxi a zefektivnění stránek. Pomůže vám pojmenovat nedostatky, odhalit rezervy a zároveň nastíní další východiska pro úspěšný rozvoj a směřování webu.
 
Především obdržíte komplexní a nestranný pohled na web. Analýza vychází ze znalostí online marketingu a technologického fungování online projektů (SEO, uživatelský design, informační architektura atd.) a krok za krokem probírá jednotlivé prvky (a vlastnosti) webu a zkoumá, jak jsou nastaveny. Závěry jsou srozumitelně shrnuty ve formě konkrétních doporučení a rad. Navrhnu opatření, která učiní váš web atrak­ti­něj­ším – cílem je nejen zvý­šení návštěv­nosti, ale také kon­verz­ního poměru.
Doporučím vám různá řešení s ohledem na finanční a časovou náročnost úprav.
  Čím víc vstupních informací mi poskytnete, tím přesnější budou také rady a doporučení.
Popište mi, s čím nejste spokojeni, kde sami cítíte problém, co podle vás nefuguje tak, jak by mělo (marketing, objednávky, návštěvnost…).
Co jste dosud podnikli pro propagaci vašeho online projektu?
Přístup do Google Analytics (či jiné analytické služby) – bez těchto informací budu schopen vypracovat jen omezený report. Analytics je základ pro pochopení fungování stránek a vodítko pro odhalování chyb.
Přístup do PPC účtu – pokud máte kampaň a chcete vědět, zda je dobře optimalizována a neplatíte zbytečně moc.
Všechny informace považuji za důvěrné a slouží pouze pro potřeby analýzy.
Texty (copywriting)
Píši webové, reklamní a obchodní texty, které mají švih, zaujmou a jsou přesně cílené. Promyšlené texty skutečně prodávají a pomáhají profilovat značku.
Kreativní koncepty
Navrhuji řešení reklamních a komunikačních kampaní. Snažím se nacházet neotřelé a originální koncepty, kde vtip a nápad jsou důležitější než rozpočet.
Obsahová strategie
Pro každý online projekt je klíčový obsah – právě díky němu lidé stránky nacházejí či sdílejí, kvůli němu se vracejí. Nabídněte jim tedy to, co je skutečně zajímá.
Propagace v sociálních sítích
Komunikace o produktech či službách může mít mnoho podob. Zkuste se zákazníky hovořit přímo, otevřeně a zjišťovat, co je zajímá. Uvidíte, že se to vyplatí.

Jak postupovat při krizové komunikaci

Proč monitorovat sociální sítě a online média?