in

Monitoring tištěných médií: Anopress IT vs. Newton Mediasearch

Pokud chcete důkladně sledovat, co se (o vás, o značce) píše v tištěných médiích, máte na výběr ze dvou nástrojů: Anopress IT a Mediaserch od Newtonu. Skupina Newton na začátku měsíce října pohltila konkurenční Anopress IT, tím pádem zde fakticky zůstal jeden poskytovatel monitoringu tištěných médií. Oba produkty by však měly nadále (zatím) fungovat souběžně.
Proč monitoring médií?
Ještě než se pustím do srovnání, je nutné poznamenat, že tyto nástroje jsou primárně určeny pro manuální prohledávání periodik. Pro většinu koncových uživatelů jsou vhodné spíše „automatické monitoringové balíčky“: zvolíte si klíčová slova (zpravidla ta, která souvisí s vaší firmou, značkou, oborem podnikání a konkurencí) a každé den obdržíte relevantní přehled článků.
Přístup do databáze článků je užitečný ve chvíli, kdy to s public relations (zejména ve smyslu media relations) myslíte vážně a potřebuje komplexnější nástroj pro práci s daty.
Vyhledávání
Na první pohled je mezi službami obrovský rozdíl. Mediasearch má elegantní a moderní rozhraní, zatímco Anopress připomíná spíše technickou databázi.
Na obrázcích jsou vidět vyhledávací formuláře, v obou případech jsou zvoleny jejich rozšířené varianty. Anopress nabízí výrazně větší počet parametrů a do hry ještě vstupuje dotazovací / databázový jazyk Verity, jímž lze vydestilovat naprosto přesné výsledky – jeho použití už ale překračuje rámec běžných uživatelských dovedností.
Mediasearch lze naplno začít využívat prakticky od první chvíle, vše je intuitivní a přehledné.
Mediaserch – rozšířený vyhledávací formulář
Anopress – rozšířený vyhledávací formulář
Výsledky vyhledávání
Oba systémy pracují prakticky s týmiž daty od vydavatelů. Z hlediska uživatele je tedy podstatné, jak s nimi umí zacházet. Na obrázcích lze vidět výsledky vyhledávání (dotazování).
Mediaserch – výsledky vyhledávání
Anopress – výsledky vyhledávání
Mediasearch si nadále zachová svou jednoduchost a přehlednost. U Anopressu se naopak projevuje komplexnost.
Co stojí za pozornost?
Na vyhledávací dotaz „Bátora“ Mediasearch nalezl za sledované období 125 záznamů, Anopress 193. Může to být dáno drobnými odlišnostmi v nastavení archívů, v chápání duplicit, v rychlosti zpřístupňování online zdrojů a největší vliv pravděpodobně má schopnost Anopressu skloňovat. V praxi je však rozdíl v počtu nalezených článků bezvýznamný (vše podstatné je ve výsledcích obsaženo).
Skloňování u Anopressu potěší. Všechny tvary vyhledávacího dotazu jsou v textu zvýrazněny, což usnadňuje orientaci. Mediasearch zvýrazňuje jen přesný dotaz.
U Anopressu je nad každým článkem přehledová tabulka s detailními informacemi o autorech, článku a médiu. Na obrázku se díváme na přepis reportáže z Událostí ČT – v přehledové tabulce je i přesný čas, kdy reportáž začala, a navíc jsou připojeny i údaje o sledovanosti (případně údaje o čtenosti u tištěných médií)
U výsledů vyhledávání v Mediasearch je u stejného záznamu ikonka televize. Kdo by si myslel, že po kliknutí se spustí video, je na omylu. Jedná se o dodatkovou placenou službu. Pod přepisem u Anopressu však automaticky najdeme link, který vede do archivu ČT na konkrétní pořad.
Export dat
Každý vyhledaný článek lze samozřejmě označit a vyexportovat pro další použití.
Mediasearch – export
Anopress – export
Možnosti nastavení lze vidět přímo ze screenshotů. Mediasearch umožňuje zvolit jen formát. Anopress nabízí nad výstupem větší kontrolu, přidává formát pdf a zajímavou funkcí je možnost monitoring tisku rovnou odeslat na zvolené e-mailové adresy.
Specifické vlastnosti
Mediasearch má velmi rychlé odezvy a důraz na snadnou použitelnost. Anopress má tolik funkcí, že je to na školení. O možnostech obou služeb leccos napoví srovnání dostupných operátů (respektive příkazů dotazovacího jazyka).
Mediasearch – operátory
Anopress – operátory
Na výpisu vyhledávání u screeenshotů výše lze u Anopressu vidět, že výsledky lze jednoduše třídit a přeskupovat. Mediasearch vyžaduje nový dotaz a nové upřesnění řazení.
Příjemnou funkcí Anopressu je zobrazení výsledků v grafu – distribuce zpráv podle médií.
Mediasearch nabízí e-výstřižek, tedy zobrazení skenu článku z fyzického média. Hodí se to pro ověření jak a v jaké souvislosti byl text publikován. Nevím, jak rychle se skeny přidávají, při mém testování u žádného článku nebyl náhled aktivní.
Ze všeho nejdůležitější je ale kvalita výsledků vyhledávání. Oba produkty mají své hodnocení. Mediasearch mu říká relevance, u Anopressu se jmenuje skóre. Vzhledem k tomu, že pod „kapotou“ Anopressu je komplexnější databázový jazyk s pokročilejší sémantickou analýzou, má jeho skóre o něco lepší vypovídací hodnotu (Mediasearch na první místo zařadil irelevantní zprávu).
Závěr (shrnutí)
Mediasearch
Jednoduchost, přehlednost, moderní vzhled, rychlost.
Databázi může začít okamžitě používat i laik.
Menší počet funkcí, případně jsou jako doplňkové navíc zpoplatněny.
Anopress
Technický a málo přehledný design.
Velký počet funkcí a možností je výhodou i nevýhodu zároveň. Běžná banalita jako vyhledání konkrétní fráze v konkrétním médiu je v Mediasearch hračkou, zde je to ovšem trochu oříšek.
Pro plnohodnotné využití je vhodné školení.
Velké množství doplňkových funkcí (aktuální zpravodajství, přehledy zpráv, procházení celých médií).
Máte zájem o monitoring médií?

Philips sází na Twitter

Základy public relations / začínáme s PR