in

Pár tipů pro firemní komunikaci na Facebooku

Facebook byl primárně vytvořen pro komunikaci mezi přáteli a známými a podle toho zachází s příspěvky. Abyste dosáhli ve firemní komunikaci lepších výsledků, je dobré mít některé vlastnosti Facebooku na paměti.
Co kam psát? aneb Šíření informací
Publikovat informaci na Facebooku je velmi snadné. Dejte si ale pozor, co kam píšete.
„Pole 1“ je určeno pro vaše sdělení – nic nového.
„Pole 2“ lze označit jako „přílohové“ a slouží pro vložení odkazu, videa apod. – rovněž nic nového.
Podstatné však je, jak s těmito poli Facebook zachází, když je zobrazuje v soukromých profilech fanoušků. Vaši přímí fanoušci vždy uvidí obsah pole 1 i 2. Sekundárním cílem PR/marketingu na FB však je, aby někdo poslal vaše sdělení dál – tedy je „olajkoval“ či okomentoval – protože pak je uvidí i přátelé dotyčného. Přátelé vašich fanoušků však spatří pouze obsah pole 2 – a zde je často kámen úrazu.
Do pole 1 napíšete něco vtipného či důležitého, do pole 2 vložíte odkaz a spolehnete se, že Facebook k němu sám vygeneruje popisek (respektive přijme metadata ze stránky, kam váš odkaz míří). Nicméně tento popisek je mnohdy nepřesný, nejasný nebo zavádějící a neříká to, co jste chtěli říci (co jste napsali do pole 1).
Nezapomínejte tedy, že můžete editovat i pole 2. Jakmile přidáte odkaz a Facebook si jej „natáhne“, stačí kliknout na popisek i titulek a obojí lehce upravit ku svému prospěchu – tedy tak, aby status poslaný dál byl srozumitelný i pro ty, kteří ještě nejsou vašimi fanoušky (a uvidí tedy zatím jen pole 2).
Pokud pole 2 nevyplníte vůbec, pak pole 1 uvidí všichni uživatelé i při dalším šíření vaší zprávy. I sem můžete vložit odkaz. Když tak učiníte, Facebook jej začne převádět na náhled a automaticky jej přesune do pole 2. Stačí, když pole 2 zrušíte křížkem v levém horním rohu a odkaz v poli 1 zůstane zachován – bude sice bez náhledu, ale „klikatelný“.
Řazení příspěvků
To, co právě vidí uživatelé na své zdi, není chronologický sled událostí tak, jak byly publikovány, ale je to výsledek jakési logiky Facebooku. Těžko říct, kolik a jakých faktorů vstupuje do rozhodování o výsledku řazení, jisté však je, že pokud má váš příspěvek ohlas (lajky, komentáře), je na zdech uživatelů popostrkován výš.
Jaký je rozdíl mezi tlačítky “To se mi líbí“ a “Sdílet“?
Facebook zavedl na jaře nové tlačítko „To se mi líbí“ (případně „Doporučit“), jímž nahrazuje původní tlačítko „Sdílet“ („Share“), aby celou komunikaci co nejvíc sjednotil.
Pokud uživatel použije tlačítko „Sdílet“, je to totéž, jako by sám publikoval status s obsahem stránky, na níž je tlačítko umístěno (tj. předvyplní se pole 2 a do pole 1 může dopsat svůj komentář).
Tlačítko „To se mi líbí“ automaticky vygeneruje pouze jednořádkové oznámení o tom, že uživateli XXX se líbí YYY. (Více podrobností najdete níže v komentářích.)
Použití tlačítka „Sdílet“ je tedy viditelnější. Použití „To se mi líbí“ je zase pro uživatele snadnější.

Jak postupovat při krizové komunikaci

Proč monitorovat sociální sítě a online média?