in

Public relations a marketing v sociálních sítích

Záleží vám na tom, co si o vás lidé myslí a jak vaši firmu, značku či produkt vnímají? Chcete koncepční komunikací se zákazníky, médii a opinion leadery posílit svou důvěryhodnost a postavení na trhu?
Profilování firmy a značky
Nové příležitosti
Stabilní pozici
Komunikace odráží celkovou firemní identitu a kulturu. Pomohu vám učinit potřebné kroky, aby vaše firma (značka) byla vnímána pozitivně.
Nelze se spoléhat jen na reklamu. Public relations dovoluje oslovit i specifické cílové skupiny či prezentovat komplexnější myšlenky.
Firma s dobrou pověstí a otevřeným přístupem k řešení problémů snadno ustojí i krizové situace.
Navrhnu vhodnou PR kampaň a ujmu se její realizace.
Dlouhodobá péče o rozvoj a pověst značky.
Zastoupím vás při krizové komunikaci.
Pomohu při budování vztahů se zákazníky.
Texty
webové stránky, e-shopy, brožury, slogany, reklamní a propagační materiály…

kreativní návrhy reklamních a komunikačních kampaní, rozhlasové a televizní spoty, inzerce, direct maily…
Marketing
outsourcing marketingu, online i offline kampaně, rozvoj značky, uvádění nových produktů, optimalizace webu…

Jak postupovat při krizové komunikaci

Proč monitorovat sociální sítě a online média?