in

Reklama a marketing v sociálních sítích

Soci­ální sítě (mik­rob­lo­go­vací, komu­nitní, geo­lo­kační) jsou prospěšné zejména při šíření pově­domí o značce, pro­duk­tech a službách, při zís­ká­vání návštěv­níků nebo při inter­ak­tivní komunikaci se zákaz­níky. Vy tam ještě nejste?
Komunikační strategie
Školení / Vedení
Reklama
Kde, co a jakým způsobem říkat? Pokud se shodneme, že využití sociálních sítí je pro vás vhodné, pomohu vám definovat a nastavit obsah pro jednotlivé komunikační kanály a jejich dlouhodobý směr. Komunikace musí být pro vaše zákazníky (příznivce) zajímavá a něčím přínosná.
Naučím vás sociální sítě sebejistě používat, abyste nad nimi měli plnou kontrolu. Vysvětlím vám, co a jak funguje, jaké dodržovat zásady, jaké postupy jsou efektivní. Také se mohu o komunikaci v sociálních sítích starat sám.
Na sociálních sítích lze rovněž účinně inzerovat. Zejména Facebook nabízí široké možnosti cílení reklamy podle řady soci-demografických ukazatelů. Díky tomu lze přesně oslovit cílovou skupinu. Připravím pro vás kvalitní a optimalizovanou PPC kampaň (platba za proklik).
Obliba různých sociálních sítí rychle roste a lidé zde tráví stále více času.
Otevřená komunikace rozvíjí značku a renomé.
Síla komunity pomáhá virálně šířit informace (a tedy oslovovat nové zákazníky).
Rychle a bezprostředně můžete reagovat na všechno, co se týká vašeho oboru.
Texty (copywriting)
Píši webové, reklamní a obchodní texty, které mají švih, zaujmou a jsou přesně cílené. Promyšlené texty skutečně prodávají a pomáhají profilovat značku.
Kreativní koncepty
Navrhuji řešení reklamních a komunikačních kampaní. Snažím se nacházet neotřelé a originální koncepty, kde vtip a nápad jsou důležitější než rozpočet.
Obsahová strategie
Pro každý online projekt je klíčový obsah – právě díky němu lidé stránky nacházejí či sdílejí, kvůli němu se vracejí. Nabídněte jim tedy to, co je skutečně zajímá.

Jak postupovat při krizové komunikaci

Proč monitorovat sociální sítě a online média?