in ,

Online monitoring médií a sociálních sítí (nástroje zdarma)

Poslední dobou se roztrhl pytel s nejrůznějšími social media monitoring nástroji a neustále vznikají nové. Zatím bohužel neexistuje žádný (automatizovaný) nástroj, který by dokázal pokrýt všechny potřeby monitoringu online médií i sociálních sítí, zároveň byl zdarma a vyhovoval českým podmínkám. Můžete si ale takový nástroj složit z více služeb a svůj účel splní (o důvodech, proč monitorovat dění v online médiích a sociálních sítích, pojednával předchozí článek).
Google Alerts
Google Alerts je základní nástroj, který by mohli používat všichni. Google Alerts vám na základně zadaných klíčových slov pravidelně (podle frekvence, jakou si nastavíte) posílá upozornění, kdykoli ne webu narazí na nový výskyt daného slova. Službu zvládne nastavit i laik – v podstatě stačí zadat vyhledávací dotaz (např. svou značku) a e-mail, kam mají upozornění chodit. Google třídí a rozlišuje, zda se zadané slovo vyskytuje ve zprávách (na zpravodajských webech), na blozích, u videí, v diskuzích a v knihách (books.google.com). Aby měl monitoring smysl, je vhodné si zvolit posílání výsledků v reálném čase, anebo přinejmenším jednou denně. Můžete si vytvořit libovolný počet upozornění a kdykoli je upravit či odstranit.
Výhody: Jednoduché, funkční, okamžitě použitelné.
Nevýhody: Neexistuje žádné rozhraní, kde by šlo s nalezenými výsledky nějak jednoduše pracovat (třídit, prohledávat, vytvářet statistiky apod.) – lze sice výsledky přesměrovat do RSS kanálu a spravovat v Google Reader, ale to má stále daleko do komfortu a možností placených monitorovacích nástrojů. Výsledky jsou prostě k použití/využití teď, anebo už nejspíš nikdy.
Poznámka: Diskuze u článků na iDnesu či na Novinkách Google do upozornění nezahrnuje – tato místa však nemají pro seriózní PR valný smysl.
TIP: Nevíte, co pořád dávat na Facebook? Pokud si nastavíte sledování témat, které souzní s obsahem/smyslem vaší facebookové stránky, můžete času od času odkázat na zajímavé a související články – bude vidět, že se vyznáte.
Twilert
Twilert dělá přesně totéž co Google Alerts, jenže pro sociální síť Twitter. Umožňuje sledování konkrétních slov, osob (účtů) nebo hashtagů, případně zadat podmínky a kombinovat. Výhody a nevýhody jsou už z principu stejné jako u Google Alerts. Jen je nutné vzít v potaz jednu drobnost: Zatímco Google Alerts zvládá skloňování a další specifika češtiny, Twilert hledá jen přesný tvar slova – je třeba na to pamatovat a definovat všechny tvary klíčového slova.
Klábosení
Specifika češtiny umí zohlednit vyhledávač Klábosení, navíc se specializuje na vyhledávání v českých účtech (což oceníte, pokud vaše slovo splývá s nějakým běžným anglickým slovem). Bohužel neumí posílat upozornění. Někdy se také zdá, že indexace twítů nabírá docela zpoždění.
Skromnost do začátku
Dvojkombinace Google Alerts a Twilert pro začátek bohatě stačí. Většina firem by pravděpodobně místo monitoringu Twitteru uvítala spíše monitoring Facebooku, to je ale stále problém. Osobní účty jsou v naprosté většině privátní a nelze je tedy indexovat. I když je účet veřejný, sice vidíte, co si pisatel myslí, ale nemůžete reagovat (což na Twitteru lze). Pro podchycení dění na Facebooku zpravidla stačí mít vlastní firemní stránku – uživatelé už si zvykli, že pokud mají něco na srdci, je na to Facebook lepší než e-mail: jejich dotaz, jakož i následná komunikace, je pod veřejným dohledem a pravděpodobně se rychleji dočkají odpovědi.
Nemá smysl platit za sofistikovanější nástroj, pokud nevíte, co se sebíranými daty. Ten vám sice poskytne více a lepších výsledků, pěkně je roztřídí a vizualizuje, ale praktické využití je vždy vás. Google Alerts a Twilert vám na dlouhou dobu poskytnou dostatečné množství podkladů, s nimiž se můžete učit pracovat a zacházet.
TIP: Za začátku bude nutné trochu laborovat se sledovanými slovy. Nechcete se přece nechat otrávit množstvím nalezených výsledků: chcete je vnímat a nějak je využít. Pro začátek tedy stačí sledovat svou firmu / značku (případně blízkou konkurenci) a postupně přidávat.
Komplexnější nástroje
SocialPointer
Mnoho nástrojů začíná v beta verzích zdarma a po vychytání much jsou zpoplatněny. Podobný osud zřejmě nepostihne SocialPointer, jelikož se zdá, že vývoj ustal. Škoda, rozvíjel se slibně. Současná podoba je jakousi nadstavbou pro Google Alerts a umožňuje poměrně přehledně pracovat s výsledky. Výsledky z Twitteru však nestojí za nic. Zlepšení už patrně nenastane.
ZoomSphere
Velký potenciál má naopak český projekt ZoomSphere (bývalý Fejsbůčekk.cz), který se vyvíjí překotně. Kromě mnoha jiných funkcí nabízí i zajímavý monitoring (mentions). V tuto chvíli zvládá Twitter, Facebook (omezeně) a Google Plus. Nelze nastavit žádné e-mailové hlásiče, na druhou stranu jsou výsledky přehledně na jednom místě. Občas se potýká s dětskými nemocemi, např. má potíže s diakritikou (na slovo kočka nabízí i výsledky koka).
SocialMention
Služba SocialMention je pro české prostředí zatím prakticky nepoužitelná. Nicméně ještě před nedávnem v „Advanced Search“ scházela předvolba češtiny jako preferovaného jazyka výsledků vyhledávání, a nyní už tam je. Výsledky jsou však poznamenány zmatkem v kódování znaků. Pro “anglicky mluvící weby“ toho nabízí opravdu hodně. Uvidíme, co přinese další vývoj. (Velmi podobnou službou co do rozsahu funkcí i uživatelského prostředí je Topsy.)
Ataxo Social Insider
I když se jedná o ryze komerční a poměrně drahou službu, nelze ji v tomto výčtu vynechat. Ataxo Social Insider se podobá desítkám jiných a mnohdy levnějších zahraničních služeb, všechny ale válcuje tím, že vychází z českého prostředí. To se projevuje nejen schopností zvládat záludnosti českého jazyka, ale hlavně monitoringem lokálních, leč populárních webů. Co do kvality a obsažnosti výsledků nemá Ataxo Social Insider prakticky konkurenci. V této souvislosti se ale předpokládá, že máte s PR zkušenosti a konkrétní komunikační strategii – jinak se vám náklady na pořízení monitoringu nevrátí.

Comments are closed.

Jak postupovat při krizové komunikaci

Proč monitorovat sociální sítě a online média?